10. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
Khóa ngắn hạn - Kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ

Nội dung chương trình
Khóa ngắn hạn - Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

- Tổng quan về lập kế hoạch và tổ chức công việc;

- Các bước lập kế hoạch và tổ chức công việc;

- Lập lịch trình công việc;

- Tổ chức công việc cá nhân;

- Kế hoạch hành động;

- Các bài tập tình huống và hoạt động trải nghiệm.

 
Thời gian
Khóa ngắn hạn - Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

4 buổi

 
Đối tượng
Khóa ngắn hạn - Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

Chuyên viên của các sở, ban ngành thuộc tỉnh, thành phố; uỷ ban nhân dân quận, huyện.

 

Đăng ký lớp học: Tel: 043 7585 067 (101) ; Fax: 043 7585 066
Viện Nghiên cứu và Phát triển - Ngõ 679 - Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Phát triển rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các học viên!